SPOLEČNOST

Posílení distribuční sítě pro evropské zákazníky

VSpolečnost VESSEL EUROPE je součástí skupiny společností VESSEL JAPAN a byla založena v roce 2010. (Vessel Japan oslavil výročí svého založení v roce 2016) VESSEL EUROPE se nachází na okraji Paříže a byla ustanovena tak, aby splňovala evropské specifikace pro nástroje používající tradiční i nejnovější dostupné výrobní technologie, za které bychom rádi poděkovali velkému partnerství evropských průmyslových hráčů.

Právní informace

Název firmy
VESSEL EUROPE SARL
Právní status
Francouzská společnost s.r.o.
Adresa
8 Avenu Johannes Gutenberg
78310 Maurepas, FRANCE
Sociální kapitál
700 000,00 €
Telefon
+33 (0)1 69 19 17 42
SIRET
527 941 561 00021
DIČ
FR 625 279 41 561
Registrační číslo
527 941 561 R.C.S. VERSAILLES
Webové stránky
https://www.vessel-europe.com/
Jump to top